TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE 6360 SAYILI KANUN
TRANSFORMATION OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY AND LAW NO. 6360.

Author : Özgür SARI
Number of pages : 1-11

Abstract

Türk yönetim sistemini yerel yönetimler bazında değiştiren, 6360 Sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Aralık 2012 tarihinde TBMM’de onaylanmış ve 30.03.2014 tarihli yerel seçimlerin ertesinde yürürlüğe girmiştir. 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nda köklü değişiklik yapan bu yeni kanun belediye yönetimleri ile beraber, il özel idarelerini ve köy yönetimlerini de dönüştüren köklü bir değişim olmuştur. Bu kanun ile birlikte büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerdeki köyler mahalleye dönüştürülmüş ve tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu kırsal alanlarda köklü değişikliklere yol açmıştır. İl sınırlarının tamamı büyükşehir belediyesi sınırlarına alınmış ve köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahallelere dönüştürülmüşlerdir. Türkiye’deki kırsal nüfus ev kırsal alanlar bu kanun ile birlikte aniden kentsel alan ve kentsel nüfus olarak tanımlanmıştır. Bu dönüşüm mevcut ve yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin üzerindeki hizmet yükümlülüklerini ve hizmet alanlarını artırmıştır. Ek bir yük olarak belediyelerin bütçelerine binen bu hizmet kalemlerinin karşılanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde çeşitli sorunlar ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca kırsal alanların ekonomik düzeyleri ve coğrafi şartları araştırılmadan hazırlanan bu kanun ile birlikte, yeterli araç-gereç, personel ve bütçesi olmadan büyükşehir belediyelerinin, başta imar planlarının hazırlanması ve alt yapı sorunlarının giderilmesi konusunda verimli ve etkin olamadıkları anlaşılmaktadır.

Keywords

6360 Sayılı Kanun, Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyeleri

Read:1393

Download: 681