KLASİK BATI MÜZİĞİNDE FRANSIZ VE İNGİLİZ FLÜT OKULLARININ TANINMASI VE ÜSLUP FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ
RECOGNITION OF FRENCH AND BRITISH FLUTE SCHOOLS IN CLASSICAL MUSIC AND INVESTIGATION OF STYLE DIFFERENCES

Author : Emine Merve SEÇKİN
Number of pages : 480-486

Abstract

Klasik Batı temelli flüt eğitiminde kullanılan ana sistem genellikle Fransız ekolüdür. Bunun başlıca sebepleri Fransa’nın müzik kültürünün, müzik felsefesinin ve müzik eğitiminin gelişimindeki beşik noktası haline gelmesidir. 18. Yüzyıldan itibaren Aydınlanma çağının gelmesiyle birlikte Avrupa’daki değişen kültürel anlayış, sosyal sınıflar ve politika Fransa’nın kabuk değiştirmesine yol açmıştır. 19. Yüzyılın başında konservatuvarın kurulmasıyla Paris, müzikal gelişim açısından Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmelerden ötürü o dönemdeki sanatçılar ve besteciler kendi geleneksel öğretilerini geliştirmeye ve Avrupa’ya yaymaya başlamışlardır. Fransa’da başlayan bu akım farklı ülkelerde değişik ekollerin türemesine yol açmıştır. Flüt eğitimi dendiğinde akla gelen ilk iki ekol, Fransız ve İngiliz ekolleridir. Aslında her ne kadar bu iki ekol tanım açısından çok farklıymış gibi gözükse de katı kurallar çerçevesinde birbirlerinden ayrılmamaktadırlar. Bahsettiğimiz bu dönem içerisindeki iki ekol arasında abartılı bir fark gösterilmese de Fransız ve İngiliz ulusları arasındaki rekabet ruhu müziğe de yansıyarak, her iki tarafında kendi stillerini önyargılı, milliyetçi bir yaklaşımla desteklemelerine yol açmıştır.

Keywords

ekol, flüt, ton, konservatuvar

Read:853

Download: 294

Atıf Bulunamadı