ISSN:2149-9225

TARİHİN YENİ BAŞTAN YAZILDIĞI BİR ROMAN: YENİ BAŞTAN ROMANI


Tarihî bilgiler roman için önemli bir malzeme kaynağıdır. Romancı tarihî bilgilerden yola çıkarak kurgusunu şekillendirir ve geçmişte yaşanmış hadiseleri yeniden üretir. Tarihî romanda mutlaka tarihsel gerçeklik vardır. Yazar, bir tarihçi gibi tarihi bir hadiseyi ele alır ve yeni yorumlamalara kapı aralar. Tarihî yeniden inşa etmeye çalışan yazar, tarihin boş bıraktığı yerleri edebî bir yaklaşımla doldurur ve yaşanmışlığını daha çok hissettirir. Fakat bu tarihsel gerçeklik kurmacanın sınırları içerisine girdiğinden yazarın bakış açısından geçerek dönüşüme uğrar. Bu noktada yazarın nerede durduğu önemlidir. Söz gelimi 27 Mayıs gibi tartışmalı bir hadiseyi tarafsız bir şekilde ele almak, yorumlamak, tartışmak oldukça zordur. Romancı kimliğinin yanında son dönemin entelektüel yazarlarından olan Nilüfer Kuyaş, Yeni Baştan adlı romanıyla yakın tarihte yaşanmış 27 Mayıs darbesini neredeyse tüm yönleriyle ele alarak araştırır ve sorgular. Romanda realist bir bakış açısı sunan yazar, 27 Mayıs hadisesiyle ilgili acı gerçekleri, itirafları ve söz konusu olayların bilinmedik yönlerini ortaya çıkararak gözler önüne serer. Nilüfer Kuyaş 27 Mayıs hadisesini tarafsız bir şekilde gözler önüne sermeyi başarmış nadir yazarlardandır. Bu çalışmayla tarihi bilgilerin yazarın hayal dünyasının da yardımıyla romana nasıl yansıyıp, yeniden nasıl üretildiği değerlendirilecektir.


Keywords


27 Mayıs, Yeni Baştan, tarih, roman

Author: Ferhat ÇETİNKAYA
Number of pages: 116-125
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40316
Full text:
Paylaş:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.