PSYCHOLOGISCHE GEWALT IN DER NOVELLE ‚BRENNENDES GEHEIMNIS‛ VON STEFAN ZWEIG
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE NOVELLA ‚THE BURNING SECRET‛ BY STEFAN ZWEIG

Author : Zennube ŞAHİN YILMAZ
Number of pages : 12-30

Abstract

Stefan Zweig ist ein berühmter österreichischer Schriftsteller. Er ist als einer der erfolgreichsten und meistgelesenen Schriftsteller der Weltliteratur bezeichnet. Die judische Herkunft von Zweig ist immer im Vordegrund in seinem Leben, weil er sowohl individuelle als auch gesellschaftliche und ökonomische Probleme wegen des Nationalsozialismus erlebt. Seine Literaturwelt bezieht sich im Allgemeinen auf diese Ära, die seelische Welt und den Verfall des Bürgertums. Zweig stellt die seelische Welt eines 12 Jahrigen Jungen Edgar und die Annäherungsversuche eines Barons an die Mutter von Edgar dar. Der Baron nutzt den Jungen aus, um seine Mutter erreichen zu können. Die Emotionen des Jungen und nähmlich sein innerer Kampf werden ganz konkret in der Novelle an die Hand genommen. Die Erlebnisse des von seiner Familie nicht verstandenen Jungen werden von dem Blickwinkel des Erzählers klar beschrieben. In diesem Sinne von Edgar’s Perpektive kann die Annäherung zwischen dem Baron und der Mutter von Edgar als eine psychologische Gewalt bezeichnet werden. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stefan Zweig, Avusturyalı ünlü bir yazardır. Dünya edebiyatının en başarılı ve en çok okunan yazarlarından biri olarak anılmaktadır. Zweig'in Yahudi kökenli olması, hayatında her zaman ön plandadır, çünkü Nasyonal Sosyalizm nedeniyle hem bireysel hem de sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamıştır. Onun Yazın dünyası, ana hatlarıyla bu döneme, manevi dünyaya ve burjuvazinin çöküşüne değinmektedir. Zweig, “Yakıcı Sır” nuvelinde 12 yaşındaki bir çocuğun Edgar'ın duygusal dünyasını ve bir baronun Edgar'ın annesine yaklaşma girişimlerini tasvir eder. Baron, çocuğu annesine ulaşmak için kullanır. Çocuğun duyguları, özellikle iç mücadelesi, nuvelde oldukça somut bir biçimde aktarılır. Ailesi tarafından anlaşılmayan çocuğun deneyimleri, anlatıcının bakış açısından net olarak ele alınır. Bu anlamda Edgar'ın bakış açısından, Baron ve Edgar'ın annesi arasındaki yakınlaşma, psikolojik bir şiddet olarak tanımlanabilir.

Keywords

Anahtar Kelimeler; Yahudi kökeni, Burjuvazi, Çocuk ve Yetişkin Dünyası, Manevi dünya Schlüsselwörter; Judische Herkunft, der Bürgertum, die Kinder- und Erwachsenenwelt, die seelische Welt

Read:1298

Download: 585