ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN HÜCRE İMAJLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF CELL IMAGES OF SPECIAL GIFTED STUDENTS

Author : müşerref dalkılıç
Number of pages : 314-320

Abstract

Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin hücre kavram imajlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılında Ankara ilinde özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir bilim ve sanat merkezinde 11-14 yaş grubu 20 özel yetenekli öğrenciyle kendi araştırmacı rehber öğretmenleri tarafından yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı öğrencilere hücre kavramına dair çizim yaptıran ardından da çizimlerini açıklatan çalışma yaprağıdır. Çalışma yapraklarından elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda özel yetenekli öğrencilerin hücre imajlarının kısmen yeterli olduğu bulunmuştur. Bu bulgudan yola çıkarak araştırmacılara, program geliştirmecilere ve özel yetenekli biyoloji öğretmenlerine öğrencilerde doğru imaj edindirmeyi ön plana almaya dair bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, biyoloji öğretimi, hücre imajı

Read:549

Download: 194