ISSN:2149-9225

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN HÜCRE İMAJLARININ İNCELENMESİ


Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin hücre kavram imajlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılında Ankara ilinde özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir bilim ve sanat merkezinde 11-14 yaş grubu 20 özel yetenekli öğrenciyle kendi araştırmacı rehber öğretmenleri tarafından yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı öğrencilere hücre kavramına dair çizim yaptıran ardından da çizimlerini açıklatan çalışma yaprağıdır. Çalışma yapraklarından elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda özel yetenekli öğrencilerin hücre imajlarının kısmen yeterli olduğu bulunmuştur. Bu bulgudan yola çıkarak araştırmacılara, program geliştirmecilere ve özel yetenekli biyoloji öğretmenlerine öğrencilerde doğru imaj edindirmeyi ön plana almaya dair bazı önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, biyoloji öğretimi, hücre imajı

Author: Müşerref DALKILIÇ
Number of pages: 314-320
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40339
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.