ISSN:2149-9225

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Dil öğrenme ve öğretme etkinlikleri sürecinde, özellikle yabancı dilin öğrenmilmesi ve öğretilmesi ortamında öğrencilerin sahip oldukları duyuşsal faktörlerin rolü göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Çünkü öğrenci, yabancı dil dersine başladığı günden itibaren dersin anlamsız, sıkıcı veya zor olması gibi çoğunluğu olumsuz olan birtakım tutumlarla karşı karşıyadır. Bu gibi olumsuz tutumların olumlu biçimlere değiştirilmesi; öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecindeki başarılarını sağlayacak önkoşullardan biri sayılmaktadır. Bunun için öğrencinin hedef dile karşı tutumlarının belirlenmesi ve öğretim bağlamında gerekli yeniliklerin ve değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçenin öğrenim ve öğretiminde öğrenci başarısı üzerine etkisi ağır olarak bilinen faktörlerin tespitiyle; bazı çözüm yolları önermektir.


Keywords


Anahter Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Başarıyı Etkileyen Faktörler, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi.

Author: Muhiburrahman NEKZAD
Number of pages: 101-108
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40523
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.