ISSN:2149-9225

SÂMİHA AYVERDİ’NİN “ATEŞ AĞACI” ADLI ROMANINDA KARAKTERİZASYON( ŞAHIS UNSURUNUN SUNUMU)


Anlatı boyunca farklı işlevlere sahip olan şahısların, okura tanıtımı birtakım teknikler sayesinde gerçekleşmektedir. Bir eserde şahıs unsurunun sadece tasvirle durağan bir şekilde anlatılmayarak eylem ve hareketlere de yer verilmesi ile karakterlerin daha canlı sunulmasına olanak sağlanır. Sâmiha Ayverdi’nin romanlarında şahısların kişilik değişimi önemli bir yer teşkil ettiği için yazar şahıs sunumuna ayrı bir özen gösterir. Yazar yalnızca birer tip değil karakter oluşturmada da oldukça başarılıdır. Şahıslarını karakterize ederken hem modern hem de geleneksel tekniklerden faydalanır. Onun romanlarında şahısların sadece dış görüntü tasviri değil ayrıntılı psikoloji sunumu da yapılır. Bunun için ruhsal yapının sunumunda iç monolog, iç çözümleme, bilinç akımı gibi modern tekniklere yer verilir. Çalışmamıza konu olan Sâmiha Ayverdi’nin söz konusu romanında, eserden örnekler de verilerek şahısların sunumunda başvurulan teknikler, dolayısıyla karakterizasyon ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Keywords


Roman, karakterizasyon, anlatım teknikleri, “Ateş Ağacı”, Sâmiha Ayverdi.

Author: Sevda GÜNDÜZ - - İlknur AY
Number of pages: 289-303
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40583
Full text:
Paylaş:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.