FLÜT İCRACILIĞINDA ARTİKÜLASYON VE SÜSLEMELERİN TEKNİK AÇIDAN ÇALINIŞ BİÇİMLERİ VE ÖRNEKLER
TECHNICAL RANGE OF ARTICULATION AND DECORATION IN FLUTE PERFORMANCE AND EXAMPLES

Author : Emine Merve SEÇKİN
Number of pages : 304-313

Summary

Müzikte artikülasyon, belirli notaların veya pasajların nasıl çalındığını ya da söylendiğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Müzikteki artikülasyonu basit bir şekilde anlatmak gerekirse bu, aynı konuşurken duyguları ifade etmek için yaptığımız vurgu ve tonlama farklılıklarına benzemektedir. Besteciler bu tonlama farklılıklarını ifade etmek için notaların üzerlerine veya altlarına çeşitli semboller ekleyerek artikülasyonu anlatmaktadırlar. Artikülasyon, bir icracının kendi yorum farkını belli edebildiği, müziğin dönemsel farklılıklarındaki karakteri ve müzikal duygu değişimini sergileyebildiği yegâne unsurlardan birisidir. Adeta seyircinin eserin içinde hissettiği tüm duygu değişimleri tonalite, artikülasyon ve nüanslarla aktarılabilmektedir. Bahsedilen artikülasyonlar, her enstrüman için ayrı olarak yazılmış teknik çalışmalar ve etütleri çalışarak oturtulabilmektedir. Ayrıca bu artikülasyonlar arasında enstrümanların fiziksel ve tonsal yapısına göre özel yazılmış olanları da mevcuttur. Yaylı çalgılarda kullanılan sembollerle üflemeli çalgılarda kullanılan semboller arasında farklılık gösterebilmektedir. Flütte kullanılan artikülasyonların büyük çoğunluğu klasik dönemin ortalarıyla, romantik ve çağdaş dönemde bugünkü bildiğimiz kullanım hallerine ulaşmışlardır. Bu çalışma flütte kullanılan tüm artikülasyonları örnekleriyle birlikte anlatmaktadır.

Keywords

Artikülasyon, çift dil, legato, staccato, mordan, grupetto

Read:385

Download: 125