THÉOPHİLE GAUTİER VE EDMONDO DE AMİCİS’İN ESERLERİNDE ORYANTALİST İMGELER
ORIENTALIST IMAGES IN THE WORKS OF THÉOPHILE GAUTIER AND EDMONDO DE AMICIS

Author : Mehmet Cihangir
Number of pages : 233-250

Summary

İstanbul, sosyal, kültürel, ekonomik ve daha birçok açıdan dünyada önemli kentlerden biridir ve aynı zamanda birbirinden farklı birçok kültüre ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’un söz konusu bu özellikleri, dünya ülkelerinden çok sayıda seyyahı kendisine çekmesinde önemli bir faktördür. Bu durum çok eski zamanlardan bu yana varlığını devam ettiren bir konudur. Özellikle modern dönemle birlikte pek çok Batılı düşünürün Doğulu devletlere yapmış oldukları seyahatlerde, Osmanlı’ya başkentlik yapmış İstanbul’un önemli güzergâhlar arasında yer aldığı söylenebilir. Bu makalede Batı kökenli iki yazarın İstanbul’a dair seyahat hatıralarında yer alan oryantalist imgeler üzerinde durulacaktır. Bu eserler; Fransız yazar Théophile Gautier (Doğ.1811 - Öl. 1872) tarafından kaleme alınan İstanbul Dünyanın En Güzel Şehri ve İtalyan düşünür Edmondo De Amicis (Doğ. 1846 - Öl. 1908)’in eseri İstanbul’dur. Adı geçen her iki çalışmada, yazarların ortaya koydukları izlenimlerin, birbirlerinden izler taşıyıp taşımadığı, söylemlerindeki ortak ve çelişkili noktalar üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada, imgebilim ve karşılaştırmalı edebiyat verilerinden faydalanılacaktır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Seyahatnameler, İstanbul, Théophile Gautier, Edmondo De Amicis.

Read:405

Download: 151