ISSN:2149-9225

TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSUR VE SEMBOLLERİN ŞEVKAT İŞLEGEN’ İN ESERLERİNE YANSIMALARI


Mitoloji ve mitler toplumların bellekleridir. Mitolojiler sayesinde toplumların sosyal yaşam, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımda oldukça önemli bir yere sahiptir. Mitolojide yer alan efsaneler, farklı tiplemelerdeki karakterler ve tanrılar, toplumun dünyaya bakış açısını ve algılama şeklini bizlere sunmaktadır. Sözlü veya yazılı olarak aktarılan bu bilgiler bilinçaltımızda var olarak günümüzde de devam etmektedirler. Sosyal hayatımızda hala etkisini gösteren ve bilinçaltımızda var olan bu mitolojik inançları davranışsal ve içgüdüsel olarak sanatçılar eserlerine yansıtmaktadırlar. Pek çok sanatçımız eserlerinde bu mitolojik kavramları kendi yorumlarını katarak sentezlemişlerdir. Şefkat İşlegen de resimlerinde mitolojik unsurları kullanmış başarılı sanatçılarımızdan biridir. Bu makalede sanatçının eserlerinde kullandığı figür ve renklerin Türk Mitolojisindeki anlamları ve Türk toplumundaki yerleri ile eserlerine yansımaları değerlendirilecektir.


Keywords


Türk Mitolojisi, Mitolojik Kavramlar, Şefkat İŞLEGEN’İN resimleri

Author: Gonca YAYAN - - Cansu ÖZCAN
Number of pages: 212-225
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41644
Full text:
Paylaş:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.