PREKARYALAR VE KÜRESELLEŞME SÜRECİNE BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEN AKADEMİK BİR BAKIŞ
ACADEMIC OVERVIEW OF PRECARARIAS AND GLOBALIZATION THROUGH BRAIN MIGRATION

Author : şebnem gürsoy
Number of pages : 121-138

Abstract

Son dönemde beyin göçü kavramına bakıldığında artan göç oranı dikkat çekmektedir. Beyin göçü kavramı eğitim almış bir kitlenin daha iyi yaşam koşulları için başka bir ülkeye daha iyi yaşam koşulları amacıyla göç etmesi olarak tanımlanmaktadır. İyileştirilmiş yaşam koşullarına ulaşma amacıyla göç eden bu kitle büyük oranda “Beyaz yaka” ya da günümüzdeki kullanımıyla “Prekarya”’dır. Prekarya kavramının temelinde plaza ortamında çalışan süresiz işlerde sürekli çalışan bir grup kitleden bahsedilebilmektedir. Aslında günümüzde prekarya geçmişin işçi sınıfı proveteryanın devamı niteliğinde ortaya çıkmış bir grubu temsil etmek amacıyla ortaya atılmış bir kavramdır. Guy Standing “Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf” kitabında prekarya kavramını eski işçi sınıfının normlarını reddeden romantik bir özgür ruh olarak tanımlamıştır (Standing, 2019, 24). Günümüzde bu kitlenin aile içi iletişimlerinin, satın alma ve marka kullanma durumlarının neler olduğunun araştırılması aslında başka bir ülkeye göç edip etmeme istekleriyle de bağlantılı olarak görülmektedir. Yapılan araştırma da bütün bu süreçler irdelenmiştir.

Keywords

Prekarya, aile içi iletişim, küreselleşme, değişen aile değerleri, kişilerarası iletişim

Read:701

Download: 259