ISSN:2149-9225

MİLLİ MÜCADELE’NİN İLK ADIMI: 9. ORDU MÜFETTİŞLİĞİ


Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti yenilenler tarafında yer almıştır. Osmanlı Devleti, devletin yok olmasına ve ülke içerisinde yeni bir mücadelenin başlamasına neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması’na 30 Ekim 1918 tarihinde imza atmıştır. İtilaf Devletleri antlaşmanın 7. maddesi gereği yurdun dört bir tarafını vakit geçirmeksizin Kasım ayının ilk günlerinde işgallere başlamıştır. Anlaşma gereği lağv olan Yıldırım Orduları Gurup Komutanı Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a gelmiştir. Haydarpaşa’dan Sirkeci’ye geçerken boğazda gördüğü itilaf Devletleri’nin donanması karşısında yanındaki yaverine “Geldikleri gibi giderler” demiştir. İstanbul’da kaldığı yaklaşık altı ay süre zarfında da bu mücadelenin gerçekleşmesi için çalışmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda çözüm yolu olarak Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu’yu görmüşlerdir. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçerken geniş yetkilerle geçmenin yapılacak olan mücadeleye katkısının çok olacağı düşüncesiyle uygun bir fırsatı yakalamaya çalışmıştır. Bu fırsatı da 9.Ordu Müfettişliği görevi ile yakalamıştır.


Keywords


Mustafa Kemal Paşa, Samsun, Bandırma Vapuru, Ordu Müfettişliği

Author: Mehmet Hakan ÖZÇELİK
Number of pages: 194-211
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41911
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.