ISSN:2149-9225

BİR MÜZİK MECRASI OLARAK RADYONUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİ


Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin radyo mecrasına bakışı incelenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen mülakatlarda radyo kanallarının müzik politikası, radyoda yayınlanan müzik türlerine yönelik görüşler, radyoda yayınlanan müziklerin müzik dinleme alışkanlıklarına olan etkisi ve müzik tercihinde etkili olan mecraya yönelik sorular yöneltilerek, üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla radyo mecrasının dinlenme eğilimlerine yönelik betimsel bir analiz yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, radyo kanallarının Türkçe pop müzik ve popüler kültürün hegemonyası altında olduğu, bu nedenle hemen hemen bütün radyoların birbirine benzediği, rap ve rock gibi alternatif müzik türlerinin radyo kanallarında yer bulamadığı betimlenmiştir. Bu durumun özellikle yeni nesil müzik dinleyicisi tarafından yadırgandığı görülmüştür. Reklam verene olan ekonomik bağımlıkları nedeniyle radyo kanallarının yeteri kadar özgün ve özgür olmadığını savunan gençler, genel olarak radyoda çalınan müziklerin müzik tercihlerini etkilemediğini ancak bu müziğe maruz kalma etkisi nedeniyle tarzı olmayan müzik türlerinin dahi zamanla alışkanlık haline gelebildiğini belirtmişlerdir. Araştırmanın örnekleminde olan üniversite öğrencileri müzik dinleme ihtiyaçlarını radyonun dışında Youtube, Spotify, Apple Music, Fizy gibi dijital müzik platformlarından sağladığını belirtmişlerdir. Bu dijital müzik platformlarının müzik dinleyicisine sağladığı birtakım avantajlar nedeniyle gençler dijital platformların müzik tercihlerinde radyoya göre daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum bir müzik kutusu işlevini gören radyo mecrasının gelecekteki tercih edilirliği konusunda bazı sorunlar yaşayabileceğini ve mecranın buna karşı stratejik önlemler alması gerektiği konusunu gündeme getirmektedir.


Keywords


Radyo, Müzik, Radyo Yayıncılığı, Radyo Programcılığı, Müzik Yayıncılığı

Author: Mihalis (Michael) KUYUCU
Number of pages: 9-29
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41970
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.