FARKLI LİGLERDEKİ FUTBOLCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DURUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS CONDITIONS WITH MENTAL RESISTANCE FEATURES OF SOCCER PLAYERS IN DIFFERENT LEAGUES

Author : Esra BAYRAK AYAŞ - Fatih MURATHAN - Gamze MURATHAN
Number of pages : 80-89

Summary

Dünyada kabul görmüş olan spor kavramı stres, problem, zorlu ve başarısızlık gibi kelimeleri bünyesinde barındırmaktadır. Sporcuların başarılı olabilmeleri ve karşılaştıkları zorlu ve olumsuz durumlarda erken toparlanabilmeleri için zihinsel dayanıklılıklarını olabildiğince en üst seviyelerde tutmaları gerekmektedir. Zihinsel dayanıklılık kavramı, spor psikologları ve araştırmacılar tarafından çok yönlü bir yapıda kabul edilir ve sadece olumsuz durumlarda gerekli olan bir beceri olarak değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada farklı liglerde lisanslı olarak faaliyet gösteren futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeyleri ve antropometrik özellikleri belirlenmiştir. Araştırmaya TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Amatör Liglerde futbol oynayan toplam 122 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri elde etmek için Zihinsel Dayanıklılık Envanteri kullanılmıştır. Ayrıca futbolcuların fiziksel uygunluk durumları için TANİTA BC-418 cihazı ile boy, kilo, Vücut Kitle İndeksi, Bazal Metabolizma, Deri Kıvrım Kalınlığı, Segmental Kas ve yağ dağılımı ve empedans ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan futbolcuların yaş ortalamasının 23.15±1,28, VKİ ortalamalarının 22.07±1,33 olduğu tespit edilmiştir. Yine araştırma sonucunda futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık envanteri ortalama puanının 42.87±0,83 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin farklı liglere göre anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda futbolcuların lig kategorisi arttıkça zihinsel dayanıklılık durumlarının alt boyutları olan güven, kontrol ve devamlılık özelliklerinde anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Futbolcular, zihinsel dayanıklılık, fiziksel uygunluk

Read:506

Download: 190