TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDEKİ AKRABALIK ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS OF NAMES IN THE SCANNING DICTIONARY

Author : Burak TELLİ
Number of pages : 139-156

Abstract

Aralarında kan bağı bulunan veya evlilik yoluyla aralarında bir yakınlık, ilişki meydana gelen kişilerin birbirine göre olan durumuna akrabalık denmektedir. Türkçe, akrabalık adları konusunda zengin bir söz varlığına sahiptir. Türkçede her akrabalık durumu için ayrı bir adlandırma bulunmaktadır. Türk toplumunda aile ve akrabalık kavramları tarih boyunca önem arz etmiş, hatta aile kavramı kutsal sayılmıştır. Akrabalık adlarındaki çeşitlilikte toplum olarak Türklerin aile ve akrabalık kavramlarına verdiği değerin etkisi bulunmaktadır. Tarih boyunca kullanılan akrabalık adlarından kimisi Eski Türkçe döneminden beri kullanılagelmiş, kimisi daha sonraki dönemlerde Türkçenin söz varlığına dahil olmuştur. Bu çalışmanın merkezine Tarama Sözlüğü konmuştur. Tarama Sözlüğü 13. yüzyıldan günümüze kadar verilmiş pek çok eserden hareketle hazırlanmış Türkçenin önemli bir söz varlığı eseridir. Sözlükte akrabalık bildiren 69 söz varlığı incelenmiştir. Bu söz varlığı unsurlarının Eski Türkçe döneminde, Dîvânü Lugâti’t-Türk’te ve bugün Türkçe Sözlük’teki durumu ortaya konmuştur. Ayrıca akrabalık adları içinde Türkçenin imkanları ile oluşturulan dikkat çekici akrabalık adlandırmaları üzerinde durulmuştur.

Keywords

Akrabalık Adları, Tarama Sözlüğü, Söz Varlığı.

Read:773

Download: 334