462 NOLU ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE, OSMANLI HUKUKU VE ŞER'İYE MAHKEMELERİ: ELBİSTAN ÖRNEĞİ
ACCORDING TO THE RECORD NUMBER 462 OF SHARÎ'A COURT, THE COURTS OF THE OTTOMAN LAW AND THE SHARÎ'A COURTS: THE EXAMPLE OF ELBISTAN

Author : Zeynep BAĞLI
Number of pages : 348-357

Abstract

Osmanlı Devleti'nin hukuki yapısını anlamak için incelenmesi gereken kaynakların başında şer'iye sicilleri gelmektedir. Şer'i Mahkemeye intikal eden bütün olayların ve dava kayıtlarının tutulduğu deftere şer'iye defterleri denilmektedir. Osmanlı hukuku üzerine kısa bir değerlendirilme yapıldı. Osmanlı Devleti hukuk yapısını oluşturan temel unsurlardan bahsedilerek Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Osmanlı hukuk sisteminde yer alan görevliler ana hatlarıyla değerlendirildi.

Keywords

Osmanlı, Hukuk, Şer'iye, Mahkeme.

Read:573

Download: 200