SEMRA AKTUNÇ’UN “KOMŞU” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE BİREYSEL VE SOSYAL HAYAT
INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN SEMRA AKTUNÇ'S SHORT-STORY NAMED

Author : Halil Fatih ALAGÖZ - - Mutlu DEVECİ
Number of pages : 226-232

Summary

Küçürek öykü, sıkıştırılmış anların yoğunluğunu az kelime ile anlatan bir mahiyete sahiptir. Yapısı ve içeriği itibariyle, okuyucunun zihninde aynı anda birden fazla kavramı ya da durumu çağrıştıran farklı bir edebi türdür. Kendine özgü niteliği ve yapısı, bu metinlere çok yönlü bakış açısıyla yaklaşmayı gerekli kılar. Bu nedenle, küçürek öykü incelemesinde okuyucunun perspektifi ve yaklaşım yöntemi oldukça önemlidir. Günümüz yazarlarından Semra Aktunç, bu türde başarılı ürünler verir. “Komşu” adlı küçürek öyküsünde, karakterler üzerinden verdiği birkaç kelimelik mesajla, gündelik kuşatma altındaki insanın trajik durumunu yansıtır. Metinde, yazarın alımladığı anlık görüntüde hapis kalan kişiler, tekdüzeliğin donukluğunda yaşamını idame ettirirler. Metnin en önemli figürü Nizamettin Bey ve diğer karakterlerin durumları durağan bir atmosferde gösterilir. Yazar, vurucu cümlelerle, okuyucuyu özel bir andan genel yaşantıya ulaştırmayı amaçlar.

Keywords

Semra Aktunç, Komşu, birey ve toplum, toplumsal yaşam, kendi olma

Read:480

Download: 171