“BEN” VURGUNU BİR ŞAİR: SEFA KAPLAN’IN HAKİKAT ŞİİRİNDE “BEN”İN GÖRÜNGÜLERİ
A POET THAT STRUCK ON “SELF”: THE PHENOMENONS OF “SELF” İN SEFA KAPLAN’S HAKİKAT POEM

Author : Mutlu DEVECİ - Ömür TERCANLI
Number of pages : 70-79

Summary

Hayatın çeşitli dönemlerinde dışsal etkenlere bağlı içsel sorgulamalara yolu düşen her birey, belli perspektiflerden kendi “ben”ini merkeze alarak düşünsel ve duygusal açıdan olayları/olguları değerlendirir. Bu değerlendirmenin kapsamı ve şiddeti, bireyin içinde bulunduğu duygusal ve düşünsel dünyayla paralellik arz eder. Sefa Kaplan da şiirlerinde kendi ben’ini baz alarak duygularını ve düşüncelerini çeşitli ben görüngülerinden değerlendirir ve okuyucuya aktarır. Şairin şiirlerinde görülen “ben” vurgusu, her biri ayrı özelliğe, niteliğe ve işleve sahip parçalardan oluşan bir bütünün panoramasıdır. Bu bütünlüğü oluşturan ben görüngüleri, Sefa Kaplan’ın şiirlerinin anlaşılmasında ve yorumlanmasında ciddi bir öneme sahiptir. Çünkü şair, şiirlerinin iskeletini/temelini çeşitli açılardan değerlendirdiği ve belirttiği kendi ben’i üzerine kurar.

Keywords

Sefa Kaplan, varoluşsal ben, paradoksal ben, simgesel ben, bütüncül ben

Read:649

Download: 317