YENİ DÜNYA DÜZENİNDE “VATANDAŞ MEMNUNİYETİ”
“CITIZEN SATISFACTION” IN THE NEW WORLD ORDER SUMMARY

Author : Didem Hatice BİLGİN
Number of pages : 329-340

Abstract

Küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisi ile, geleneksel kamu yönetimi çağın ihtiyaçlarını karşılama da yetersiz, gereğinden fazla müdahaleci ve hantal kalmıştır. Her gün yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yeni dünya düzenine uyum sağlayacak, ihtiyaçları daha hızlı karşılarken, verilen hizmet kalitesini arttırabilecek bir düzene ihtiyaç vardır. Devlet, siyasal partiler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tavandan tabana olacak şekilde hiyerarşik düzendeyken, bu hiyerarşik sıralama yeni dünyanın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilmektedir. Yönetişimle amaçlanan devlet, siyasal partiler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarını eşit düzeleme çekerek, demokratik bir yapıya kavuşturmaktır. Yönetişim ile gelen yeni bakış açısıyla, özel sektörün uyguladığı politikaların kamu yönetimine uyarlanması ile yeni kamu işletmeciliği ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yeni kamu işletmeciliğindeki amaç, kamunun özel sektör gibi çalışması değildir. Özel sektörün uyguladığı politikaların, kamunun yönetimindeki hizmetlere elden geldiğince uyarlanmasıyla, hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Bu bakış açısı ile özel sektördeki müşteri memnuniyeti politikası, kamunun sunduğu hizmette de vatandaş memnuniyeti olarak uygulanabileceği savunulmaktadır. Yeni kamu işletmeciliğinde, vatandaş memnuniyeti uygulamasıyla verim alınabilmesi için, kamu memuruna önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleneksel kamu yönetiminde kamu memurunun verdiği hizmete tek karşılık “evet” ya da “hayır” iken, yeni kamu yönetimi düzeninde kamu personeli hizmet talep eden vatandaşa karşı sorumlu haldedir. Bu çalışmada vatandaş memnuniyetine gelene kadar bu sistemin geçtiği dönemler; yeni dünya düzeni, yönetişim, yeni kamu işletmeciliği ve son durum olarak vatandaş memnuniyeti olarak ele alınmaktadır.

Keywords

Yeni kamu yönetimi, yönetişim, yeni kamu işletmeciliği, vatandaş memnuniyeti.

Read:495

Download: 154

Atıf Bulunamadı