WHAT DO STUDENTS THINK ABOUT BIOETHICS ISSUES AND BIOETHICS EDUCATION IN TURKEY?
ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'DE BİYOETİK SORUNLARI VE BİYOETİK EĞİTİMİ HAKKINDA NE DÜŞÜNMEKTEDİRLER?

Author : Gülbin ÖZKAN - Hayriye ZENGİN TEPEKUYU - Ünsal UMDU TOPSAKAL
Number of pages : 1-20

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin biyoetik farkındalıklarını tanımlamak ve geliştirmektir. Örneklem İstanbul, Türkiye'de okuyan 23 (10 kız ve 13 erkek) 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak biyoetik üzerine hazırlanan senaryolar ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Öğrenciler beş hafta boyunca biyoetik eğitimi kapsamında hazırlanan senaryolarla uygulanan eğitime katılmışlardır. Çalışma sonunda öğrencilerin organ bağışı için olumlu, GDO ürünleri ve üreme teknolojisi gibi genetik çalışmalar için olumsuz düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Biyoetik eğitim sürecinden sonra öğrencilerin biyoetik bilincinin geliştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin biyoetik konularına farklı açılardan bakma becerilerinin geliştirildiği görülmüştür.

Keywords

biyoetik, biyoetik eğitimi, biyoetik farkındalık

Read:811

Download: 314

Atıf Bulunamadı