NOGAY TÜRKLERİNİN MAMAY DESTANI’NA GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF THE "MAMAY EPIC" OF THE NOGAY TURKS

Author : Pervin ÇETİN
Number of pages : 257-277

Abstract

Bu çalışmada Nogay Türklerinin önemli destanlarından biri olan Mamay Destanı genel bir bakış dahilinde ele alındı. Tarih boyunca her toplumun kendine özgü bir yaşayış biçimi ve edebiyatı mevcuttur. Nogay Türkleri de geçmişten günümüze kadar bir tarih ve bir edebiyata sahiptir. Bu sebepten Nogay Türklerinin tarihi, coğrafi yerleri ve edebiyatları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Nogay Türklerin; kim, geçmişten günümüze tarihleri, coğrafi yerleri, sözlü ve yazılı edebiyatları hakkında çalışmalar sınırlıdır. Özellikle bir toplum için önemli bir yere sahip olan destanlar hakkında çalışmalar yapılmamasından dolayı bu destanlarla ilgili bir bilgi sahibi olamıyoruz. Günümüzde çeşitli bölgelerde varlıklarını sürdüren Nogaylar kendi varlılarını, tarihlerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Nogay edebiyatında diğer Türk Toplumlarında da olduğu gibi destanlar önemli bir yere sahiptir. Nogay edebiyatında özellikle Edige Destanı ve Mamay destanı önemlidir. Bu çalışmada ele alınan Mamay Destanı, bir kahramanlık destanı olup Nogayların Musa Bey’in döneminden başlayıp Mamay’ın dönemine kadarki sürecini barındıran bir destandır. Mamay Destanı üzerinde çalışmalar sınırlıdır.

Keywords

Nogaylar, Destan, Mamay Destanı, dil ve üslup, motifler

Read:668

Download: 202

Atıf Bulunamadı