İLETİŞİMDE YER ALAN SEMBOLERİN NEDRET SEKBAN’IN ESERLERİNE YANSIMALARI
THE REFLECTIONS OF SYMBOLS IN THE COMMUNICATION TO NEDRET SEKBAN'S WORKS

Author : Neslihan GÜNEŞ - Gonca Hülya YAYAN
Number of pages : 298-309

Abstract

İletişim, insanın kendi duygu ve düşünceleri yanında çeşitli gereksinimlerini anlatma ve aynı zamanda da başkalarını anlama yolundaki en etkili enstrümanlardan birisidir. Bu yüzden insanoğlu hangi koşulda olursa olsun kendini ifade için daima bir yol bulmuştur. Yaşadığı her anı, her durum ve şartta sanatla bir iletişim kurarak toplumda göstermek ihtiyacını da hissetmiştir. Bu iletişim süreci içinde insanın kendini gözlemleme ve tanıma deneyimlerini çoğaldıkça, el becerileri ve iletişim dilini de kullanışı zenginleşmiştir. Dolayısıyla iletişim sanatla beraber insanın duygu ve düşüncesinde şekillenen her şeyin gelişmesine katkı sağlayan ve onu besleyen önemli bir kaynak olmuştur. Bu sayede her toplumda sanatçılar da çeşitli iletişim araçlarını kullanarak geleneklerini ve kültürel kimliklerini hem korumuş hem de kendi düşünce ve değerleri de yaygınlaştırma imkanını sahip olmuşlardır. Bu makalede Nedret Sekban’ın eserlerinde kullandığı figür ve renkler nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Keywords

İletişim, Nedret Sekban, Sembol

Read:569

Download: 184

Atıf Bulunamadı