TÜRK EDEBİYATINDA TARİH DÜŞÜRME
CHRONOGRAM IN TURKISH LITERATURE

Author : Bekir SARIKAYA
Number of pages : 352-362

Abstract

Divan edebiyatının pek işlenmemiş konularından biri, tarih düşürme konusudur. Yazma eserler, taş baskı divanlar, matbu dergiler, tarihi yapılar, mezar taşları vb. yerlerde tarih düşürme sanatının icra edildiği beyitler ve kıtalar görülür. Tarih düşürülen şiirlerde bu sanat bazen kendini hissettirmez, ancak bilenlerin dikkati sayesinde ortaya çıkar. İçinde tarih düşürme sanatı olan divanlardan ve dergilerden taranan binlerce şiirin mısraları, beyitleri ve kıtaları bütün teferruatıyla incelenmiş, tarih düşürmenin şifreleri araştırmacı tarafından çıkarılmıştır. Geniş hacimli bu çalışma önce tez olarak hazırlanmış, daha sonra Türk Edebiyatında Tarih Düşürme ismiyle basılmış ve okurlara sunulmuştur. Makalemizde ise alanında en geniş hacimli kaynak olarak kabul edilebilecek bu kitap, ana hatlarıyla ele alınmış, şiire ve tarih düşürme sanatına merakı olanlar için özet olarak hazırlanmıştır.

Keywords

Tarih Düşürme, kıta, tarih, Prof. Dr. Turgut Karabey,

Read:531

Download: 182

Atıf Bulunamadı