ŞİKARİ VE M. FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN ESERLERİNDE HAMİDOĞULLARI BEYLİĞİ
HAMIDIDS’ PRINCIPALITY IN THE WORKS WITH SHİKARI’S AND M. FUAD KOPRULU’S

Author : Tunay KARAKÖK
Number of pages : 41-51

Abstract

Yaygın bir ifade ile XIII - XV. yüzyıllar arasında Anadolu’nun siyasi karmaşasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülen Anadolu Beylikleri, kısaca Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılmış halini ifade etmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti’nin de içlerinden biri olan ve “Beylik” yada “Tevaif-i Müluk” adıyla anılan bu küçük siyasi yapıların sayısı yirmi civarındadır. 1243 Kösedağ Savaşı bozgunu sonrası zayıflayan Selçuklu otoritesinin yerini almak mücadelesi içinde kurulmuş olan bu Beyliklerden bir tanesi de XIII. yüzyıl civarlarında “Feleküddin” lakaplı Dündar Bey tarafından Isparta ve çevresinde kurulmuş olan Hamidoğulları Beyliğidir. Ancak adı geçen bu Beylik tarih kitaplarında pek fazla işlenmiş bir Beylik olarak karşımıza çıkmamaktadır. O nedenle Beylik hakkında bilgiler içeren kaynaklara ulaşıldığında ise teferruatlı bir inceleme sürecine gidilmesi gerekmektedir. İşte bu çalışma da; dönem hakkında bilgi veren iki önemli eser olan Şikârî’nin “Karamannâme”si ile M. Fuad Köprülü’nün “Anadolu Belikleri Tarihine Ait Notlar” adlı eserlerinde, bu Beyliğin siyasi tarihi ve kültür – medeniyetine dair bilgiler tespit edilmişti. Öyle ki söz konusu iki eser hem kapsadıkları döneme ve Hamidoğulları Beyliğine dair bilgiler sayesinde hem de yazarlarının tarihi kimlik ve kişiliklerinden dolayı araştırmacılar için son derece önemli iki başvuru kaynaklarındandır. Bu çalışmada; adı geçen Beyliğe dair bu iki eserde yer alan bilgiler mukayese yöntemi ile özellikle Beyliğin siyasi tarihine dair çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Hamidoğulları, Şikârî, Karamannâme, M. Fuad Köprülü.

Read:715

Download: 231

Atıf Bulunamadı