TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ ÖRTMECE SÖZLER
EUPHEMISM WORDS IN TURKMEN TURKİSH

Author : Savaş ŞAHİN
Number of pages : 52-59

Abstract

Özet İnsan zihnine ölüm kavramı girdiğinde korku, irkilme, bu kavramı dile getirmekten kaçınma; bu kavramın insan zihninde yarattığı kötü düşünce sebebiyle endişe duygusuyla karşı karşıya kalır. İşte insanoğlu ölüm kavramını dile getirirken kötü düşüncelerden uzaklaşmak, bu kavramın zihinde yarattığı kötü etkiyi azaltmak için ölüm duygusunu ya da ölümle ilgili sözcükleri insanı duygusal olarak rahatlatmayı amaçlayan örtmece dediğimiz bir sözcüğü güzel, kulağa ve zihne daha hoş gelen sözcüklerle adlandırmaya çalışmıştır. Bu çalışmada Türkmen Türkçesindeki ölümle ilgili örtmece sözlerden olan deyimleri inceledik. Bunları da ölümden sonra kullanılan örtmece sözler, ölümün yaklaştığını ifade eden örtmece sözler, ölümden kurtulmayı ifade eden örtmece sözler, zamansız ölmeyi ifade eden örtmece sözler şeklinde sınıflandırdık.

Keywords

1. örtmece 2. ölüm 3. ölümle ilgili fiiller 4. Türkmen Türkçesi

Read:1703

Download: 726