GELİNLERİN KAYNANA VE KAYINPEDERLERİNE BAKMA SORUMLULUĞUNUN İSLAM HUKUKU VE SOSYAL PSİKOLOJİ AÇISINDAN TAHLİLİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-28 18:14:11.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Hukuku; Din Sosyolojisi
Number of pages: 49-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir. Ailede bazen büyükanne ve büyükbaba da bulunabilir. Aile, toplumun inançlarını, gelenek göreneklerini, değer yargılarını toplumun kültürünü barındırır. Bu sebeple aile çocukların yetişmesi ve eğitim açısından çok önemlidir. İslam dini de aileye büyük önem vermiştir. İslam, aile bireylerine karşılıklı birtakım görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Ebeveynler, çocuklarının her türlü bedensel duygusal sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlarlar. Onları hayata hazırlarlar. Onlar bu konuda birinci derece sorumludur. Çocuklar da anne babalarına saygı, sevgi göstermek, gerektiğinde onlara yardım etmek zorundadırlar. Günümüzde aile ile ilgili birçok problem vardır. Bunlardan birisi, büyük ailelerde gelin ile kayınvalide ve kayınpeder arası ilişkilerdir. Birçok ailede yaşlı büyük anne veya büyük baba bulunmaktadır ve onlarla beraber yaşamaktadırlar. Evin hanımı bu yaşlılarla ilgilenmek istememektedir. Bazı ailelerde koca hanımından kendi anne veya babasına bakmasını istemektedir. Hatta bu konuda karısına dini gerekçelerle baskı uygulamaktadır. Bu makalemizde bu ilişkileri konu edindik. İslam'a göre gelinler kayınvalideleri ve kayınpederleri ile ilgilenmek ve onlara bakmak zorunda mıdır? Koca, hanımından bunu isteyebilir mi? Bu soruların cevabını araştırdık. Konuyu İslami metinler ve İslam bilginlerinin görüşleri doğrultusunda araştırarak bir sonuca varmayı hedefledik.

Keywords

Abstract

Family consisting of parents and children is the smallest unit of society. Sometimes the grandparents can live in the family. Family includes the society's culture, beliefs, traditions and values. For this reason, the family is very important for the upbringing and education of children. Islamic religion has given a great importance on the family. Islam imposes mutual duties and responsibilities on family members. Parents contribute to the physical, emotional, social and moral development of their children. They prepare them for life. They are responsible from this matter. Children have to respect, love and help their parents when it’s necessary. Today, the family has many problems. One of these is the relationship between mother-in-law and father-in-law in large families. Many families have older grandparents and live with them. However the lady of the house does not want to take care of these elderly parents. In some families, the husband asks his wife to take care of his mother or father. He even puts pressure on his wife on religious grounds. In this article we examined these relationships. Should brides have to deal with and take care of their mother-in-law and father-in-law in Islam? Can a husband ask his wife for this? We tried to find answers to these questions. We aimed to reach a conclusion by investigating the subject in light of Islamic texts and views of Muslim scholar.

Keywords