PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE NOVELLA ‚THE BURNING SECRET‛ BY STEFAN ZWEIG
PSYCHOLOGISCHE GEWALT IN DER NOVELLE ‚BRENNENDES GEHEIMNIS‛ VON STEFAN ZWEIG

Author : Zennube ŞAHİN YILMAZ
Number of pages : 12-30

Abstract

Stefan Zweig is a famous Austrian writer. He is referred to as one of the most successful and widely read writers of world literature. The Jewish origin of Zweig is always in the foreground in his life, because he experiences both individual and social and economic problems because of National Socialism. His literary world generally refers to this era, the spiritual world and the decline of the bourgeoisie. Zweig, in the Novella “ The Burning Secret”, depicts the emotional world of a 12-year-old boy Edgar and the attempts of a baron to approach the mother of Edgar. The baron uses the boy to reach his mother. The emotions of the boy, notably his inner struggle, are taken very concretely in the novella. The experiences of the boy, who is not understood by his family, are described clearly from the point of view of the narrator. In this sense of Edgar's Perpective, the rapprochement between the Baron and the mother of Edgar may be called a psychological violence. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stefan Zweig, Avusturyalı ünlü bir yazardır. Dünya edebiyatının en başarılı ve en çok okunan yazarlarından biri olarak anılmaktadır. Zweig'in Yahudi kökenli olması, hayatında her zaman ön plandadır, çünkü Nasyonal Sosyalizm nedeniyle hem bireysel hem de sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamıştır. Onun Yazın dünyası, ana hatlarıyla bu döneme, manevi dünyaya ve burjuvazinin çöküşüne değinmektedir. Zweig, “Yakıcı Sır” nuvelinde 12 yaşındaki bir çocuğun Edgar'ın duygusal dünyasını ve bir baronun Edgar'ın annesine yaklaşma girişimlerini tasvir eder. Baron, çocuğu annesine ulaşmak için kullanır. Çocuğun duyguları, özellikle iç mücadelesi, nuvelde oldukça somut bir biçimde aktarılır. Ailesi tarafından anlaşılmayan çocuğun deneyimleri, anlatıcının bakış açısından net olarak ele alınır. Bu anlamda Edgar'ın bakış açısından, Baron ve Edgar'ın annesi arasındaki yakınlaşma, psikolojik bir şiddet olarak tanımlanabilir.

Keywords

Keywords; Jewish origin, the bourgeoisie, the world of children and adults, the spiritual World

Read:1298

Download: 585